“Storylistening als tegenpool van storytelling spreekt me enorm aan. Ik ben echt geïnteresseerd in andermans verhaal. Daarom werd ik er als een magneet naartoe toegetrokken. Voor het Zorginstituut wilden we verhalen ophalen over onze missie, visie en strategie. Ook wilden we leren om verhalen op te halen en die op andere manieren in te zetten voor ons werk, bijvoorbeeld om goede gesprekken te voeren in de organisatie.

Verhalen geven weer wat leeft binnen de organisatie
Het is echt een vak, je haalt ze niet zomaar op. Daarom heeft Simone een aantal digitale trainingen storylistening verzorgd voor adviseurs, communicatie- en hr-professionals. Daarnaast heeft ze zelf een flink aantal verhalen opgehaald als inkleuring van onze strategie. Samen geven ze ook weer wat er leeft in de organisatie. Ik heb ervaren hoe vaardig en goed Simone is in het luisteren en ophalen van verhalen. Ook bij managers die gewend om in abstracte woorden te vertellen.

Storylistening verrijkt

Antoin Schraven

De waarde van deze verhalen heeft me verrast. Het is waanzinnig hoe diep ze soms gaan. De verhalen geven echt inzicht hoe de professionals in hun werk staan. Het is me wel duidelijk geworden dat je persoonlijke verhalen nodig hebt om een strategie te laten leven. Door elkaars verhaal te kennen kun je tot een gezamenlijke richting komen. Dat is een prachtig inzicht. Ze brengen bovenstroom en onderstroom bij elkaar. Storylistening heeft mijn vaardigheden en het managen van veranderingen echt verrijkt.”

Antoin Schraven, programmamanager organisatieontwikkeling bij Zorginstituut Nederland