Successtories is een eenpersoonszaak van Simone Beemster, gevestigd aan Constantijnlaan 3, 2171 ZC Sassenheim. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Successtories verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik ga zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
  Ik vraag niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Successtories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven, onderzoeken, e-books of gratis producten.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te bepalen of mijn diensten bij jou passen
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Successtories analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Successtories verwerkt ook persoonsgegevens bij een wettelijk verplichting, zoals de gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Successtories bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: 2 jaar
 • Telefoonnummer: 2 jaar
 • E-mailadres: 2 jaar
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website: 2 jaar
 • Bestelgeschiedenis/facturen: 7 jaar (dit is verplicht volgens de Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Successtories verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Successtories blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Successtories gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Successtories en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar simone@successtories.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart om je privacy te beschermen: je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN). Ik reageer dan binnen vier weken op jouw verzoek.

Successtories wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen, neem dan eerst contact op met simone@successtories.nl en ik los het zo snel mogelijk voor je op.

Uitschrijven voor blog/nieuwsbrief
Heb je je ingeschreven voor de blog/nieuwsbrief van Successtories, dan blijf je lid zo lang je dat zelf wilt. Je kunt je op ieder moment uitschrijven door een mail te sturen naar simone@successtories of een reply op een mail.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Successtories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via simone@successtories.nl.

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja, ik behoud me het recht voor om deze verklaring aan te passen indien nodig. Daarom adviseer ik je om deze regelmatig door te lezen. Deze privacyverklaring is van 2 november 2020.

Contactgegevens
Successtories
Simone Beemster
Constantijnlaan 3
2171 ZC Sassenheim
www.successtories.nl
simone@successtories.nl
KvK: 70825475