Privacyverklaring

Successtories is een eenpersoonszaak van Simone Beemster, gevestigd aan Constantijnlaan 3,
2171 ZC Sassenheim. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Voor Successtories verwerk ik je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik ga zorgvuldig met je persoonsgegevens
om.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– (eventueel) telefoonnummer
– (eventueel) adres
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
Ik vraag niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Successtories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het verzenden van nieuwsbrieven, onderzoeken, e-books of gratis producten.
– Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Om te bepalen of mijn diensten bij jou passen
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Successtories verwerkt ook persoonsgegevens bij een wettelijk verplichting, zoals de gegevens
die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Successtories bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens: 2 jaar
– Telefoonnummer: 2 jaar
– E-mailadres: 2 jaar
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website: 2 jaar
– Bestelgeschiedenis/facturen: 7 jaar (dit is verplicht volgens de Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Successtories verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Successtories blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Successtories gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik
gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Successtories en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar simone@successtories.nl.
Successtories wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je vragen of klachten hebt of een
verzoek wilt indienen, neem dan eerst contact op met simone@successtories.nl en ik los het zo
snel mogelijk voor je op.
Uitschrijven voor blog/nieuwsbrief
Heb je je ingeschreven voor de blog/nieuwsbrief van Successtories, dan blijf je lid zo lang je dat
zelf wilt. Je kunt je op ieder moment uitschrijven door een mail te sturen naar
simone@successtories of een reply op een mail.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Successtories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
simone@successtories.nl.
Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja, ik behoud me het recht voor om deze verklaring aan te passen indien nodig. Daarom
adviseer ik je om deze regelmatig door te lezen. Deze privacyverklaring is van 16 februari 2021.

Contactgegevens
Successtories
Simone Beemster
Constantijnlaan 3
2171 ZC Sassenheim
https://www.successtories.nl
simone@successtories.nl
KvK: 70825475
BTW-nr: NL002093191B15