Storytelling werkt. Steeds meer organisaties zetten daarom verhalen in. Een aansprekend voorbeeld is de corporate story van Lego. Een authentiek, persoonlijk en geloofwaardig verhaal dat uitstekend blijft hangen. Hier lees je waarom.

Oprichter Ole Kirk Christiansen begint als timmerman in een werkplaats. Met de hand maakt Ole houten speelgoed. Maar hij wordt geteisterd door allerlei tegenslagen. Zijn vrouw overlijdt en Ole blijft achter met vier zoons. Dat is nog niet alles: zijn bedrijf gaat in de crisis van de jaren 30 in de vorige eeuw failliet en zijn werkplaats brandt verschillende keren uit. Steeds weet de timmerman zich door de misère heen te slaan en – met zoon Godtfred – zijn bedrijf weer op te bouwen. In de Legostory zien we hoe dat ging, in een prachtige animatie. (De tekst gaat daaronder verder.)https://www.youtube.com/embed/BHgi2mXCv8w?feature=oembed

Verhalen hebben een plakfactor

Om een corporate story zo uit te beelden is natuurlijk een flink budget nodig. Net als gebruik van een narratieve structuur. Zo zijn verhalen vaak te herkennen aan een plaats- en tijdaanduiding. Ook hebben ze meestal een duidelijk begin, midden en een einde. Verhalen draaien vaak om een hoofdpersoon, die medestanders ontmoet en kampt met tegenstanders. Ole en zijn zoons worstelen heel wat af en weten ondanks alle tegenslagen van Lego een succes te maken. Zonder gebeurtenissen, worsteling en wending is er ook geen verhaal. Ook emoties zijn bij verhalen een onontbeerlijke factor. Juist die zorgen ervoor dat de kijkers of lezers zich inleven in het verhaal en dat ze het onthouden. Verhalen hebben daarmee een stevige plakfactor.

Maak het verhaal compleet

Niet elke corporate story is zo compleet in structuur. Soms is het eerder een tekst waar de nadruk meer ligt op feiten en cijfers, zoals bijvoorbeeld bij deze teksten over Hema en KFC. Soms is er van gebeurtenissen nauwelijks sprake, zoals we zien op de site van de Leidse Schouwburg. Eventuele tegenslagen worden vaak ook weggelaten. Net als de wending, een onverwachte gebeurtenis, die het verhaal de moeite waard maakt om te vertellen. Denk maar eens aan het sprookje van Roodkapje waar de jager plotseling opduikt en het meisje levend uit de buik van de wolf weet te halen. En in het verhaal van Lego hoe Ole en zijn zoon hun zaak weer wisten op te bouwen na de crisis, een faillissement of brand. Natuurlijk is het een keuze om die onderdelen wel of niet te gebruiken, maar door dat wel te doen, krijgt het verhaal diepte en blijft beter hangen. En daarmee ook de boodschap die je wilt overbrengen. Want mensen zijn meestal niet nieuwsgierig naar een volgend feit, maar willen wel graag weten hoe een verhaal verder gaat of afloopt. Dat geldt ook voor een organisatieverhaal.

Of wil je weten wat verhalen – corporate story, visieverhaal of veranderverhaal – voor jouw organisatie kunnen betekenen? Stuur me dan een bericht, dan ga ik graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Lego corporate story