Voor iedereen een fijn thuis. Dat is de missie van woningcorporatie Pré Wonen. Hoe laat je als organisatie zien dat je die waarmaakt? Geef hiervoor verhalen van collega’s een podium. “Verhalen doen iets wezenlijks met de mens.” 


“De missie van Pré Wonen, een middelgrote woningcorporatie, is voor iedereen een fijn thuis. Maar de zorg is de laatste jaren wezenlijk veranderd”, merkt communicatieadviseur Mara Lindenbergh. “Daardoor neemt het aantal plekken in GGZ-instellingen flink af. Deze mensen komen veelal in corporatiewoningen terecht. Bovendien blijven ouderen veel langer thuis wonen. Daardoor neemt het aantal huurders met ingewikkelde en zware problemen fors toe. En dat heeft weer flinke gevolgen voor ons werk en onze medewerkers. Die wilde ik laten zien.”

 

Verhalen doen recht aan wat mensen meemaken

Al eerder had Mara ervaren dat verhalen van collega’s doel treffen in de communicatie. “Ze doen recht aan wat mensen meemaken, met gevoel en in normale mensentaal. Op ons intranet verscheen een verhaal over wat een collega had meegemaakt met een van onze huurders. Deze man was naar Nederland gevlucht, kon uiteindelijk een woning betrekken maar werd bepaald niet warm ontvangen door de buurt. Ze benaderden hem alsof hij een monster was. Ondanks alle vooroordelen is mijn collega naar hem toegegaan en werd hartelijk ontvangen. Op het verhaal van mijn collega werd veel meer dan gemiddeld gereageerd en er ontstonden online discussies. Meer verhalen volgden, die ook weer veel reacties opriepen. Ze raakten duidelijk een gevoelige snaar.”

 

Van website naar tv-uitzending

Al snel kreeg Mara het idee om de verhalen op een externe website te plaatsen. Dat werd mensenvertellen.nl. De vertellers van de verhalen reageerden enthousiast en blij op dit initiatief. Ze voelden zich gezien. Bovendien vonden ze het belangrijk dat ook het leed van sommige huurders werd opgemerkt. De verhalen werden bijvoorbeeld opgepikt door de makers van 1Vandaag. Ze maakten een uitzending die liet zien wat er gebeurt als oudere mensen langer thuis moeten wonen.

Ze verbinden en betrekken echt

Mara: “De verhalen van de website laten echt zien hoe onze woningcorporatie hun missie waarmaakt. Steeds zoek ik naar logische verbindingen om ze ook op andere manieren in te zetten. Zo zijn ze voor nieuwe medewerkers een onderdeel van hun introductiedag: daarmee leren ze de sociale kant van ons werk kennen. Ook presenteren we verhalen tijdens bijeenkomsten met partners. Kortom, ze hebben hun doel al aardig gediend. Ze verbinden en betrekken van collega’s en relaties echt bij de veranderingen in de maatschappij. Verhalen doen iets wezenlijks met de mens.”